Świetlica Wiejska w Iwnie 19 A, 29 56-160 Wińsko

ilość miejsc -25 osób