Świetlica Wiejska w miejscowości Domanice  1A , 56-16 0 Wińsko

ilość miejsc -60 osób