Świetlica Wiejska w miejscowości Dąbie , 56-16 0 Wińsko

ilość miejsc -30 osób