Świetlica Wiejska w miejscowości Buszkowice Małe 11, 56-16 0 Wińsko

ilość miejsc -30 osób