Świetlica Wiejska w miejscowości Boraszyce Wielki 11/3, 56-16 0 Wińsko

ilość miejsc – 30 osób