Świetlica Wiejska w miejscowości Boraszyce Małe 7/2, 56-16 0 Wińsko

ilość miejsc – 30 osób