Świetlica Wiejska w miejscowości Baszyn 15, 56-16 0 Wińsko

ilość miejsc -100 osób