Świetlica Wiejska w miejscowości Aleksandrowice 14

ilość miejsc – 40  osób