Świetlica Wiejska w miejscowości Aleksandrowice 14, 56-16 0 Wińsko

ilość miejsc -40  osób