Trwa rekrutacja do Programu Stypendialnego Horyzonty.
Uczniów i uczennice z małych miejscowości, którzy kończą szkołę podstawową i chcą rozpocząć naukę w najlepszych liceach i technikach w dużych miastach, zapraszamy do zgłaszania się do Stypendium Horyzonty. Uczniów z naszego województwa szczególnie zapraszamy do Wrocławia – do VIII Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Nr 10.

W ramach stypendium uczniowie otrzymują wsparcie finansowe przez całą szkołę średnią w postaci:
* finansowania opłat za bursę, wyżywienia i komunikacji miejskiej w mieście nauki,
* wspólnych wyjazdów na wakacje i ferie,
* dodatkowych kursów językowych,
* indywidualnego wsparcia w rozwijaniu pasji, wiary we własne możliwości w wyborze dalszej drogi.

Ponadto w każdym mieście mamy swojego koordynatora regionalnego, który organizuje cykliczne spotkania scalające społeczność stypendialną i dające możliwość poznania miasta, a także utrzymuje indywidualny kontakt ze stypendystami oraz wspiera ich na każdym etapie. To wszystko zapewnia program Fundacji EFC i Fundacji Rodziny Staraków. Zgłoszenia do 31.03.2024 a więcej dowiecie się tutaj: Stypendium Horyzonty