Stryjno
Sołtys: Barbara Rabiega
Rada sołecka: Anna Kowal, Roman Dąbrowski, Dawid Dąbrowa
Kontakt: Stryjno@winsko.pl
Liczba mieszkańców: 169