W dniach 20.09.2023 – 04.10.2023 odbyły się konsultacje społeczne dotyczących projektu Zarządzenia Wójta Gminy Wińsko w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku. Projekt zarządzenia dotyczy zatrudnienie Pani Czesławy Białek na stanowisko Dyrektora  Gminnego Ośrodka Kultury w Wińsku, w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony tj. od dnia 08 października 2023r. do dnia 08 października 2028r. W ramach konsultacji wpłynęły uwagi stowarzyszeń, szczegółowe informacje w sprawozdaniu z dnia 05.10.2023:

Sprawozdanie z konsultacji społecznych w sprawie powołania dyrektora GOK w Wińsku (312 KB, PDF)

Konsultacje społeczne