28.01.2022 r.  w Gminnym Ośrodku Sportu Turystyki i Rekreacji  w Wińsku  odbyło się spotkanie, dotyczące przebudowy/remontu dróg powiatowych znajdujących się na terenie naszej gminy.W spotkaniu wzięła udział Pani Jolanta Krysowata – Zielnica Wójt Gminy Wińsko, która zainicjowała  dzisiejsze spotkanie, pracownicy Urzędu Gminy Wińsko oraz Zarząd powiatu  na czele ze Starostą Panem Januszem Dziarskim i Wicestarostą Panem Jarosławem Irką.

Inwestycje drogowe były głównym i najważniejszym tematem dzisiejszego spotkania. Dotyczyło ono planowanych i przeznaczonych do realizacji inwestycji drogowych na terenie naszej gminy.Wójt Gminy zasygnalizowała propozycję kierunków działań w zakresie inwestycji przebudowy i remontów dróg powiatowych.

Pan Starosta podczas spotkania  przedstawił plany inwestycji drogowych, a zaproszony Zarząd   przedstawił konkretne propozycje współpracy w zakresie inwestycji drogowych oraz  perspektywy i możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na ich realizację m.in. ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Pani Wójt na spotkaniu niejednokrotnie  podkreślała  jak ważne jest aby realizowane inwestycje, były konsultowane i odpowiadały potrzebom mieszkańców Gminy Wińsko. Pewne jest, że wyremontowane drogi będą służyły nam przez wiele lat.