Smogorzówek
Sołtys: Rafał Sobotka
Rada sołecka: Ryszard Gardziel, Marzena Sobotka, Edward Słabicki, Adam Tymczyszyn
kontakt: Smogorzowek@winsko.pl
Liczba mieszkańców: 111