Wspólnie z LGD Kraina Łęgów Odrzańskich rozpoczynamy prace nad tworzeniem koncepcji Smart Village czyli Inteligentne Wioski. Koncepcje powstaną w oparciu o lokale zasoby i aspiracje… w inteligentnych wsiach duże znaczenie mają ludzie – społeczności wiejskie podejmujące inicjatywę w celu znalezienia praktycznych rozwiązań w odpowiedzi na wyzwania oraz w celu jak najlepszego wykorzystania nowych możliwości i rozwiązań cyfrowych.