Na ostatniej sesji Rady Gminy Wińsko zostało podjętych szereg bardzo istotnych uchwał.

Wobec radnych i gości sesji wójt Jolanta Krysowata- Zielnica zapowiedziała, że za rok Gmina Wińsko będzie już zupełnie inną gminą, dzięki przebudowom kolejnych dróg gminnych i powiatowych. „Powiat wołowski – informowała – szczęśliwie zmienił zakres zadań do programu Polski Ład i pozyskał rekordową kwotę blisko 30 milionów złotych na drogi. Dzięki czemu modernizowana będzie droga łącząca Wińsko z S5, a także wszystkie nie remontowane dotąd odcinki od Wińska do Smogorzówka, oraz przez Smogorzówek, a także od Smogorzowa Wielkiego do Rudawy i przez Rudawę. Poza tym z kolejne edycji Polskiego Ładu, będzie robiona droga łącząca Konary- Orzeszków.  Zaplanowane są i mają finansowanie także inne odcinki dróg łączące miejscowości. Stad rada gminy podjęła uchwałę o dofinansowaniu prac na drogach powiatowych (5%), a 95 % pochodzi ze skarbu państwa.

Na mocy uchwały obniżono cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego do kwoty 88 zł i w związku z tym, w 2024 roku stawka podatku za jeden hektar przeliczeniowy dla rolników wyniesie 220 zł, a dla nie rolników (czyli posiadających mniej niż 1 ha ziemi) ta kwota wyniesie 440 zł. Podatki od nieruchomości wzrosną za obiekty mieszkalne do 1,15 zł za m2, czyli za mieszkanie wielkości 100 m2 zapłacimy 15 zł więcej rocznie. Zmian podatkowych jest więcej, a wszystkie umieszczone zostaną na stronie BiP w poradniku interesanta w zakładce referat finansów i budżetu.

Podjęto także uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe, w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej zorganizowanym na terenie Gminy Wińsko. Bilet kosztuje nadal 2 złote bez względu na długość trasy. W przyszłym roku do istniejących 4 linii wewnętrznych (busy) dochodzi kolejna (Piskorzyna). Cały rozkład jazdy komunikacji wewnętrznej można znaleźć w górnym menu strony internetowej, na podstronie „Dla mieszkańca” w zakładce „Rozkład jazdy”.

Radni podjęli także uchwały w sprawie:

– określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

– wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta umowy o świadczenie usług transportowych w 2024 roku

– przyjęcia ,,Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi”

– powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wińsku.

Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie.