Komunikat

 

Ruszyła trzecia edycja Kampanii Społecznej „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.” organizowana przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Związku Rzemiosła Polskiego i TVP3 Kraków.

 

 

Krajowa Izba Kominiarzy dostrzega zagrożenia, związanego z falowym powrotem i podłączeniem urządzeń grzewczych na paliwa stałe do przewodów kominowych.  Państwowa Straż Pożarna uprzedza przed nieprawidłową eksploatacją instalacji grzewczych, wentylacji, przewodów dymowych i spalinowych, która grozi pożarami i czadem.

Tegoroczna edycja „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.” jest kontynuacją poprzednich kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz „Zaproś kominiarza”. Organizowana jest we współpracy z takimi organizacjami kominiarskimi, jak: Krajowa izba Kominiarzy, Kooperacja Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego, Cechem Kominiarzy Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej oraz Kominiarską Fundacją Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska.

Głównym celem kampanii społecznej jest eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, zapewnienie w pełni sprawne technicznie przewody kominowe oraz prowadzenie edukacji społecznej. Istotnym elementem jest uświadomienie społeczeństwa, jak:

  • Prawidłowo organizować proces spalania w domowych urządzeniach grzewczych, by uniknąć kopcenia kominów;
  • Prawidłowo wybrać urządzenia grzewcze, przewody kominowe i wentylacje;
  • Poprawnie eksploatować systemy kominowe i wentylacyjne zgodnie z zasadami ich funkcjonowania, aby uniknąć złej wentylacji oraz zaczadzenia;
  • Systematycznie oczyszczać i kontrolować stan techniczny przewodów kominowych.

Edukacja społeczna będzie prowadzona za pośrednictwem mediów, podczas spotkań z mieszkańcami organizowanych przez gminy oraz podczas zajęć zawodoznawczych w których będą brali udział Mistrzowie Kominiarscy zrzeszeni w Międzywojewódzkim Cechu Kominiarzy i organizacjach kominiarskich będących współorganizatorami „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.”.

Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa. Ustawa Prawo budowlane określa że właściciel/zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej stanu technicznego przewodów kominowych osobie posiadającej odpowiednie uprawnienie – Mistrza Kominiarskiego. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków należy usunąć uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie utraty życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.