Rudawa
Sołtys: Wiesław Stępień
Rada sołecka: Józef Samardak, Ignacy Żak, Łukasz Grynienko, Władimir Tsilke
Kontakt: Rudawa@winsko.pl
Liczba mieszkańców: 176