W maju na drogach niemal całego kraju można się spodziewać wzmożonego ruchu kolumn pojazdów wojskowych, zmierzających na ćwiczenia. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych apeluje o niepublikowanie zdjęć i informacji obrazujących ruchy wojsk.

Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych. Pojazdy biorące udział w ćwiczeniach będą się przemieszczały w godzinach nocnych tak, by nie powodować utrudnień w ruchu. Jednak niektóre przejazdy będą odbywać się w ciągu dnia, a nawet w godzinach dużego natężenia ruchu. Kolumny będą eskortowane i zabezpieczane przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi władzami, również lokalnymi.

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych apeluje, by nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych, a także danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. Każde takie działanie może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności kraju.