Zachowanie i postawa rolnika

Bezpieczeństwo pracy i życia w gospodarstwie rolnym zależy od postawy rolnika i jego zaangażowania w eliminowanie zagrożeń, nawet tych pozornie błahych. Powinno się to odbywać na bieżąco i wejść w nawyk każdego mieszkańca gospodarstwa rolnego.

Dobra organizacja pracy w gospodarstwie ogranicza ryzyko nadmiernego wysiłku i pośpiechu powodującego mniejsze skupienie na wykonywanej czynności, które może przyczynić się do zaistnienia wypadku np. używanie telefonu komórkowego podczas pracy skutkuje obniżeniem koncentracji. Również przenoszenie ciężarów zwiększa ryzyko upadku, sprawia, że jego skutki mogą być znacznie poważniejsze, ponieważ istnieje możliwość uderzenia przenoszonym przedmiotem.

Dbałość o odpowiednie warunki środowiska pracy, m.in. oświetlenie, które odgrywa ogromną rolę, w szczególności w miejscach gdzie łatwiej o potknięcie, takich jak schody, ciągi komunikacyjne w obejściu oraz korytarze w budynkach. Po zmroku, który jesienią i zimą zapada dużo wcześniej, widoczność staje się ograniczona i trudniej jest zauważyć niebezpieczne miejsca.

Najczęstszymi wypadkami są to poślizgnięcia i potknięcia. Ich konsekwencją mogą być bolesne stłuczenia, otarcia, rozcięcia, złamania kończyn oraz skręcenia stawów, urazy kręgosłupa lub głowy. W niektórych przypadkach powodują długotrwałą niezdolność do pracy, niepełnosprawność, a nawet śmierć poszkodowanego. Do głównych przyczyn potknięć możemy zaliczyć:

  • progi w wejściach i przejściach oraz brak ich oznaczenia

  • instalacje naziemne biegnące w poprzek przejścia

  • zły stan nawierzchni podwórzy, nierówności i uszkodzenia

  • nieuporządkowane ciągi komunikacyjne, niejednokrotnie zastawione porzuconymi przedmiotami, narzędziami i leżącymi przewodami elektrycznymi itp.

  • ubytki, nierówności podłóg i posadzek w budynkach

  • brak odpowiedniego oświetlania podwórza i stanowisk pracy oraz wnętrz budynków.

Jak zapobiegać potknięciom i poślizgnięciom?

Odpowiednio dobrane obuwie robocze, przystosowane do wykonywanych czynności, zapewnia komfort podczas pracy, a także ogranicza ryzyko upadku podczas przemieszczania się.

Zadbaj o dobry stan podłóg, nawierzchni i przejść

Do każdego miejsca w gospodarstwie powinny prowadzić bezpieczne i wygodne dojścia a nawierzchnie powinny być wyrównane i utwardzone.

W budynkach podłogi powinny być stabilne, równe, nieśliskie, odporne na ścieranie, jak również łatwe do utrzymania czystości. Na drogach transportowych nie powinny występować progi ani stopnie. Schody w gospodarstwach nie mogą mieć ubytków, a nawierzchnia stopni powinna mieć dobrą przyczepność. Oznaczenia miejsc zagrożonych upadkiem powinny być dobrze widoczne i posiadać barwy ostrzegawcze, tj. żółto-czarne. W szczególności należy pamiętać o oznakowaniu progów, stopni, przykryciu studzienek ściekowych, rewizyjnych i technologicznych oraz włazów.

Utrzymuj czystość, ład i porządek

Główną przyczyną potknięć jest brak ładu i porządku – szczególnie niebezpieczne są nieuprzątnięte, zastawione ciągi komunikacyjne. Zagwarantowanie odpowiedniej przestrzeni na stanowiskach pracy oraz usunięcie przeszkód z dojść do nich prowadzących, może w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko upadków osób.

Starszy Inspektor

Anna Jarocka

KRUS PT W WOŁOWIE

Tekst źródłowy: www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja