Rogówek
Sołtys: Anna Amrogowicz
Rada sołecka: Małgorzata Pawliszko, Paulina Stańczyk
Kontakt: Rogowek@winsko.pl
Liczba mieszkańców: 44