Rogów Wołowski
Sołtys: Ryszard Tomaś
Rada sołecka: Jan Wawruszczak, Radosław Borodacz
Kontakt: RogowWolowski@winsko.pl
Liczba mieszkańców: 45