Sesja Rady Gminy Wińsko w GOK-u. Łącznie 14 radnych siedzi za stołem prezydialnym, głosują za pomocą tabletów.

Dziś (29 września 2021) odbyły się sesje Rady Gminy Wińsko.
Jedną z podjętych uchwał była „Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodzinny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny”.
Co oznacza przyjęcie uchwały, za którą zgodnie zagłosowało 14 radnych?
To, że w portfelach rodzin, które mają czworo dzieci lub więcej zostanie więcej pieniędzy, bo za 4 dziecko i każde kolejne, zostaną zwolnieni z płacenia podatku za śmieci.
Uchwała mówi: „Wysokość zwolnienia wynosi 100% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na czwarte
i każde kolejne dziecko w rodzinach wielodzietnych o których mowa w §1 niniejszej uchwały. W związku z powyższym proponuję się zwolnienie
z obowiązku ponoszenia opłaty w wysokości 100% za gospodarowanie odpadami komunalnymi na czwarte i każde kolejne dziecko w rodzinach wielodzietnych .
Wprowadzone zapisy w znaczący sposób poszerzają zakres bonifikat z jakich mogą korzystać rodzinny wielodzietne, które zamieszkują na terenie Gminy Wińsko.”

Dla przykładu (kiedy odpady nie są kompostowane): rodzina z 4 dzieci płaciła do tej pory 138 zł, a po wejściu uchwały w życie zapłaci 115 zł. Rodzina z 6 dzieci, do tej pory płaciła 184 zł, a po zmianach zapłaci 115 zł.