Rusza rekrutacja do żłobka „Wyspa Skarbów” – tu można pobrać dokumenty rekrutacyjne do wszystkich żłobków funkcjonujących na terenie Gminy Wińsko, tj. żłobka w Iwnie, Wińsku i Głębowicach!

Wnioski można pobrać również w sekretariacie żłobka w Wińsku przy ul. Szkolnej 4 , tel. 71 307 20 93 lub 576 810 907.
Rekrutacja odbywa się według załączonego harmonogramu.

 

ZARZĄDZENIE nr 7_2024

Harmonogram Czynności – zał. nr 1 do zarządzenia 7_2024

Regulamin Rekrutacji- zał. nr 2 do zarządzenia 7_2024

Karta Kontynuacji – zał. 1 do Regulaminu Rekrutacji

Ewidencja Wniosków – zał. 2 do Regulaminu Rekrutacji

 

Dokumenty do wypełnienia przez rodziców (nie dotyczy w przypadku kontynuacji opieki dziecka wcześniej przyjętego do żłobka):

WNIOSEK – zał. nr 3 do zarządzenia 7_2024

Zał. nr 1 Oświadczenie o zamieszkaniu

Zał. nr 2 Oświadczenie o zatrudnieniu, nauce

Zał. nr 3 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Zał. nr 4 Oświadczenie o wielodzietności rodziny.