Rekrutacja do żłobka

Rekrutacja do Publicznego Żłobka w Wińsku-Iwno-Głębowice na rok 2022/2023 rozpocznie się 1 kwietnia 2022 r. Rekrutacja do Publicznego Żłobka w Wińsku z filią w Głębowicach jest rekrutacją ciągłą i całoroczną. Szczegółowe informacje i wzory wniosków zostaną umieszczone 31 marca 2022 r. na stronie www.winsko.pl, http://zlobek-winsko.bip-e.pl.