Rajczyn
Sołtys: Anna Marcinkowska
Rada sołecka: Damian Szuśniak, Marek Gil, Marek Tokarski, Tomasz Litwicki
Kontakt: Rajczyn@winsko.pl
Liczba mieszkańców: 130