W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) Wojewoda Dolnośląski wydał rozporządzenie nr 18 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów legnickiego, lubińskiego, średzkiego i wołowskiego.

Informujemy, iż na podstawie ww. rozporządzenia na terenie całego powiatu wołowskiego nakazuje się:

  • utrzymywanie drobiu w zamknięciu;
  • karmienie i pojenie drobiu w zamknięciu lub miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem i wodą przeznaczoną dla drobiu.

Powyższe środki stosuje się minimum przez kolejne 30 dni (do odwołania przez Wojewodę Dolnośląskiego).

Rozporządzenie nr 18 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2023 r. (1 MB, PDF)