flaga i godło polskie

Lokalizacja drogi:
Powiat: wołowski
Gmina: Wińsko
Miejscowość/Miejscowości: Wińsko – Rogówek

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Wińsko przez miejscowość Rogówek do drogi krajowej nr 36

Przedmiotowa droga znajduję się na terenie miejscowości Wińsko w Gminie Wińsko, jest to droga gminna dojazdowa. Początek drogi krzyżuje się z droga krajową nr 36 dz. nr. 611/1 AM-3 ul. Rawicka i prowadzi przez miejscowość Rogówek do drogi krajowej nr 36 dz. nr. 611/1 AM-3 obr. Wińsko. Zadanie obejmuje drogę gminną zapewniającą połączenie komunikacyjne niezbędne dla rozwoju obszarów wiejskich wsi: Rogówek, ośrodków gospodarczych (Wińsko) oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie objętym wnioskiem, ważną dla społeczności lokalnych (agroturystyka, usługi: np. budowlane, handlowe, transportowe, edukacja). Planowane zadanie znacznie przyczyni się do podniesienia efektywności realizacji zadań publicznych poprzez poprawę dostępu do instytucji świadczących usługi publiczne w zakresie zdrowia, edukacji i administracji publicznej. Ważnym elementem zadania jest poprawa i ułatwienie mieszkańcom dostępu do gminnego ośrodka zdrowia, szkół oraz innych instytucji. Konieczna w Gminie jest również poprawa dostępności komunikacji publicznej, dlatego poprzez poprawę połączeń drogowych, planowanych w zadaniu, zwiększy się również bezpieczeństwo obywateli poprzez skrócenie dojazdu karetki pogotowia, wozów straży pożarnej oraz wozów ważnych dla transportu zbiorowego. Projektowana przebudowa publicznej drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Rogówek-Wińsko da mieszkańcom gminy możliwość szybszego dotarcia do głównej miejscowości – Wińska i do miasta, które jest siedzibą powiatu – Wołowa. Przebudowa tej drogi jest niezbędna, aby zapewnić połączenie komunikacyjne obszaru wiejskiego – gminy wiejskiej Wińsko. Wińsko jest głównym i najbliższym ośrodkiem gospodarczym w gminie. W Wińsku znajdują się wszystkie ważne ośrodki publiczne i prywatne tj. Urząd Gminy, ośrodek zdrowia, szkoła, dom kultury, ośrodek pomocy społecznej, urząd pocztowy, bank, sklepy, firmy i inne. Projektowany odcinek drogi gminnej usprawni komunikację i połączenie drogowe poprzez połączenie dwóch dróg gminnych nr 000012D oraz drogi gminnej: 101190D oraz umożliwi alternatywną drogę dojazdową z Rogówka do Wińska. Zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców poprzez możliwość ominięcia drogi krajowej K36. Znacznemu skróceniu ulegnie odcinek dowozu dzieci i młodzieży z Rogówka do szkoły w Wińsku.

Realizacja zadania: 2020 r.

Fundusz Dróg Samorządowych

Zadanie zrealizowane w roku 2020

dofinansowane w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Wińsko przez miejscowość Rogówek do drogi krajowej nr 36