Gmina Wińsko w październiku 2022 r. zawarła porozumienie z Wojewodą Dolnośląskim Panem Jarosławem Obremskim na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Orzeszkowie”.

 

Uzyskane dofinansowanie wynosi: 425 250,00 zł

Całkowita wartość inwestycji wynosić będzie: 883 402,15 zł

 

Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

Inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi gminnej we wsi Orzeszków, Gmina Wińsko. Przewiduje się wykonanie prac, poprzez przebudowę istniejącej konstrukcji nawierzchni drogi oraz odtworzeniu poboczy. Zakres prac obejmuje wymianę bądź wzmocnienie warstwy podbudowy wraz z położeniem nowej warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. Dodatkowo przewiduje się odtworzenie oraz wzmocnienie istniejących poboczy poprzez wykonanie warstwy kruszywa z rozbiórki i/lub frezu bitumicznego.

 

Przyjęto następujące parametry techniczno-funkcjonalne dla przebudowywanego odcinka drogi:

– prędkość projektowa 30 km/h,

– szerokość jezdni – istniejąca – (nie mniej niż 3,5m)

– kategoria obciążenia ruchem KR1

– długość przebudowywanej nawierzchni drogi – 945 mb.

 

Lokalizacja drogi:

Powiat: wołowski

Gmina: Wińsko

Miejscowość: Orzeszków

 

Realizacja inwestycji: październik 2022 r. – kwiecień 2023 r.