flaga i godło polskieLokalizacja drogi:
Powiat: wołowski
Gmina: Wińsko
Miejscowość/Miejscowości: Stryjno

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stryjno

Zadanie dotyczące przebudowy drogi gminnej wpłynie znacząco na poprawę dostępności do terenów inwestycyjnych przeznaczony pod planowaną działalność gospodarczą o charakterze zarówno produkcyjnym i usługowym. W miejscowości Stryjno planowana inwestycja umożliwi rozwój gospodarczy, przede wszystkim rozwój agroturystyki oraz inwestycji związanych z turystyką, sportem i rekreacją.
Przebudowa drogi gminnej nr 101201D przyczyni się do połączenia sieci dróg gminnych poprzez drogi powiatowe do drogi krajowej K36 oraz do drogi ekspresowej S5.

Realizacja zadania: 2019 – 2020 r.

Fundusz Dróg Samorządowych

Zadanie zrealizowane w roku 2019 – 2020

dofinansowane w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stryjno