flaga i godło polskieLokalizacja drogi:
Powiat: wołowski
Gmina: Wińsko
Miejscowość/Miejscowości: Boraszyce Małe – Węgrzce

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Boraszyce Małe do miejscowości Węgrzce

Zadanie obejmuje drogę gminną zapewniającą połączenie komunikacyjne niezbędne dla rozwoju obszarów wiejskich wsi: Boraszyce Małe i Węgrzce, ośrodków gospodarczych (Wińsko) oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie objętym wnioskiem, ważną dla społeczności lokalnych (agroturystyka, usługi: np. budowlane, transportowe, edukacja). Planowane zadanie znacznie przyczyni się do podniesienia efektywności realizacji zadań publicznych poprzez poprawę dostępu do instytucji świadczących usługi publiczne w zakresie zdrowia, edukacji i administracji publicznej. Przebudowa publicznej drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Boraszyce Małe i Węgrzce umożliwi mieszkańcom gminy szybsze dotarcie do głównej miejscowości – Wińska. Przebudowa tej drogi jest niezbędna, aby zapewnić połączenie komunikacyjne obszaru wiejskiego – gminy wiejskiej Wińsko.

Odcinek nr 1
Projektowana droga dz. nr 11, 30, 48 AM-1 obr. Boraszyce M., dz. nr 147 AM-1 obr. Boraszyce Wlk. rozpoczyna się od drogi krajowej nr 36 o nawierzchni z bitumicznej w miejscowości Boraszyce Małe gmina Wińsko i prowadzi w kierunku miejscowości Węgrzce.

Odcinek nr 2
Projektowana droga gminna , dz. nr 147 AM-1 obr. Boraszyce Wlk., 196, 205, 332, 347 obr. Węgrzce rozpoczyna się około 1km od m. Boraszyce Małe o nawierzchni z bitumicznej i prowadzi w kierunku miejscowości Węgrzce.

Odcinek nr 3
Projektowana droga gminna , droga gminna dz. nr 205163, 135/2, 135/1 AM-2 obr. Węgrzce rozpoczyna się około 2km od m. Boraszyce Małe o nawierzchni z bitumicznej i prowadzi w kierunku miejscowości Węgrzce.

Realizacja zadania: 2019 – 2020 r.

Fundusz dróg samorządowych

Zadanie zrealizowane w roku 2019 – 2020

dofinansowane w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej z miejscowości Boraszyce Małe do miejscowości Węgrzce

Koszt całkowity zadania: 1 647 924,77 zł

Dofinansowanie z Funduszu:

Wykonawca: Berger Bau Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością