Program „Moja Woda”

Dotacja do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 6000,00 zł na jedno przedsięwzięcie. Dofinansowaniu podlegać będzie zakup, dostawa, montaż, budowa, rozbudowa, uruchomienie instalacji:

 1. Do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych).
 2. Do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemności minimum 2 m3.

 3. Do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozłączające, zbiorniki otwarte).
 4. Do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń.
 5. Do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).

 

Jest możliwość pomocy w złożeniu wniosku w Urzędzie Gminy Wińsko,
po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny spotkania.

 

Pod numerem telefonu:  71 380 42 25, 784 918 850 w poszczególne dni:

Wtorek, Środa, Czwartek w godzinach pracy Urzędu Gminy Wińsko.

Do złożenia wniosku w programie „Moja Woda” należy przygotować:

 • Dane wnioskodawcy – właściciela domu (osoba fizyczna)
 • Dane współmałżonka/ki,
 • Adres zamieszkania,
 • Dane rachunku bankowego, na który ma być przekazane dofinansowanie,
 • Dane o inwestycji/lokalizacja inwestycji, Numer ewidencyjny działki ,
  Nr Księgi Wieczystej,
 • Dane dotyczące inwestycji:
  Łączna pojemność zbiorników w m2 (naziemnych, podziemnych),
  Planowana/rzeczywista data rozpoczęcia zadania,
  Rodzaj powierzchni, z której będzie retencjonowana woda,
  Powierzchnia, z której będzie retencjonowana woda (rzut w m2 )

 

Szczegółowe informacje o programie Moja Woda dostępne w linku poniżej:

https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/moja-woda-2023/w_674,cel-programu