Sekretarz Anna Niewiarowska i Wójt Gminy Wińsko Jolana Krysowata - Zielnica z czekiem.

Gmina Wińsko otrzymała dofinansowanie w wysokości 246 tys. 360 zł z programu Cyfrowa Gmina.
Dzięki tym środkom zakupione zostaną nowe komputery, zabezpieczenia, oprogramowanie, serwery, dostosowanie do nowych norm bezpieczeństwa, unowocześnione zostaną sieci Urzędu Gminy Wińsko, a także jednostek podległych.

Cyfrowa Gmina - wręczenie czeku.