Rozmowy z mieszkańcami.

Ruszyły prace nad nową Strategią Rozwoju Gminy Wińsko.
Przypomnijmy, że pierwsza konferencja dotycząca stworzenia dokumentu, jakim jest strategia odbyła się 4 listopada 2021.

Wczoraj, (tj. 25 listopada 2021) do Wińska przyjechali przedstawiciele Stowarzyszenia Animacji i Rozwoju, którzy pod kierownictwem prof. Andrzeja Ferensa rozmawiali z pracownikami Urzędu Gminy, podległych jednostek, a także sołtysami i przedstawicielami stowarzyszeń.
W rozmowach pytali o to, jak powinna ich zdaniem wyglądać strategia, co zdaniem mieszkańców gminy udało się zrealizować z założeń poprzedniego dokumentu.