Sala z gośćmi widziana od wejścia.

W czwartek (4 listopada), w sali Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji odbyła się konferencja dotycząca Strategii Rozwoju Gminy Wińsko.
Pracownicy naukowi uniwersytetów i przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przedstawili mieszkańcom zasady, na jakich należy stworzyć Strategię Rozwoju Gminy.