Sabina Baryluk, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Dopiero co zaczął się nowy rok, a my już mamy pierwsze sukcesy w pozyskiwaniu pieniędzy.
Dziś otrzymaliśmy informację, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej przyznał Gminie Wińsko 228 tys. 531 zł (tyle, ile wnioskowaliśmy!) na program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Screen pokazujący tabelę dofinansowań.

Sabina Baryluk, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Wińsko, nie kryje radości z pozyskanych środków, bo jak podkreśla, skorzystają na nim przede wszystkim osoby niepełnosprawne.
– Pieniądze zostaną wykorzystane na wynagrodzenia osób, które będą asystentami osób niepełnosprawnych. Łącznie będzie to 9 osób niepełnosprawnych, które spełniają założenia programu. Dwie osoby wymagają 720 godzin pomocy rocznie. To osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Natomiast 7 osób, które mają orzeczenia o umiarkowanej niepełnosprawności – po 360 godzin. Są w śród nich niepełnosprawni, które wymagają 4 godzin opieki dziennie, przez 7 dni w tygodniu – podkreśla Sabina Baryluk i wyjaśnia, że opiekunka pomaga w wykonywaniu codziennych czynności, pomaga w dostaniu się do lekarza, wyjściu na spacer, pomaga załatwić sprawy urzędowe.
To osoba niepełnosprawna wybiera, kto ma być jej asystentem. Jeśli wskazana osoba spełnia wymogi, zostaje zatrudniona.
Pozyskanie środków zapewni wskazanym 9 osobom niepełnosprawnym bezpłatną opiekę asystenta, bo do tej pory, pokrywały koszty w zależności od poziomu dochodów – od 10 do 70%. Teraz więcej pieniędzy zostanie w ich portfelach.
To nie koniec dobrych wiadomości! Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to już w przyszłym miesiącu będę gotowe dwa mieszkania w Smogorzówku, na których remont zdobyliśmy pieniądze z programu ministerstwa rodziny „Za życiem”. Dzięki temu w przepięknym budynku w Smogorzowie 13 powstają dwa pierwsze mieszkania chronione dla osób z niepełnosprawnościami, które potrzebują na co dzień wsparcia, ale mogą mieszkać same, nie muszą trafiać do ośrodków.

– Prace są już zaawansowane. Mieszkania są piękne. Będą przystosowane do potrzeb dwóch rodzin, które już czekają na przeprowadzkę – zapewnia Sabina Baryluk.