Powiatowe Obchody Dnia Strażaka odbyły się 13.05.2023 r. w Gminie Wińsko.  W programie wydarzenia znalazła się Msza św. w intencji strażaków w kościele pw. Świętej  Trójcy  w Wińsku  oraz część oficjalna na auli szkolnej w Szkole Podstawowej w Wińsku.

Podczas mszy św. prosiliśmy za wstawiennictwem św. Floriana o wszystkie łaski potrzebne strażakom, czyli ludziom którzy są powołani w sposób szczególny do pełnienia pięknych funkcji w każdym społeczeństwie – do obrony, do tego wszystkiego co związane jest z życiem ludzkim. Po mszy pododdziały strażaków wraz z zaproszonymi gośćmi przemaszerowały na aule szkolną w Szkole Podstawowej w Wińsku, gdzie miała miejsce część oficjalna. Akademię rozpoczął Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej mł. bryg. Paweł Gibek, który złożył meldunek dla Zastępcy Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego   st. bryg. mgr inż. Arkadiusz Cytawa.

 

Przybyłych gości i strażaków powitał Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie st. bryg. Wojciech Maciejewski wraz z Wójt Gminy Wińsko Jolantą- Krysowatą- Zielnica.

W dalszej części uroczystości nastąpiło wręczenie medali oraz oznaczeń. Na zakończenie uroczystości, na terenie boiska,  odbył się piknik strażacki .