W związku z bardzo niskim stanem krwi Centrum Krwiodawstwa we Wrocławiu prosi o oddawanie krwi. Szczególnie potrzebne grupy krwi: A-, O -, A+, O+. Więcej informacji na stronie: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa