W dniu 14.11.2023 r. została podpisana umowa na zadanie pn.„Przebudowa i modernizacja sieci dróg gminnych na terenie Gminy Wińsko wraz z nadzorem inwestorskim” z Wykonawcą: Konsorcjum firm:
Lider: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Ćwik” T. Ćwik, J. Ćwik, K. Ćwik-Popadiuk spółka cywilna, Partner: Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe Tadeusz Ćwik Partner:Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Katarzyna Ćwik-Popadiuk na częśc 1 zadania oraz z Inspektorem Nadzoru firmą: BUDMAX. Zakres inwestycji obejmuje odcinki: ul. Parkowa, Wińsko – dz. nr 37; ul. Kwiatowa, Wińsko – dz. nr 320 ; Smogorzówek cz. 1 – dz. nr: 160/1; Smogorzówek cz. 2 – dz. nr: 70, 260/3, 274, 64, 329; Smogorzówek cz. 3 – dz. nr: 15; Krzelów cz. 1 – dz. nr: 154, 112 i Krzelów cz. 2 – dz. nr: 157/2, 175;

Całość inwestycji wynosi prawie 2.660.000,00 zł z czego 98% dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja szósta – PGR).

Zakończenie inwestycji planowane jest na 30 kwietnia 2024 r.