Kolejna dobra informacja dziś została podpisana umowa  na  „Uzupełnienie gminnej infrastruktury sportowej dla potrzeb szkół i klubów LZS na terenie Gminy Wińsko”. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 033 748,60 zł (98% dofinansowania).

W ramach zadanie będzie wykonane:

część I – Budowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej w Wińsku;

część II – Budowa boisk wielofunkcyjnych do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki i tenisa;

część III – Budowa salki treningowej z zapleczem szatniowym wraz z elementami infrastruktury technicznej;

część IV – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem „Uzupełnienie gminnej infrastruktury sportowej dla potrzeb szkół i klubów LZS na terenie Gminy Wińsko”