odpisanie umowy w gabinecie p. Wójt. Są 4 osoby przy stole prezydialnym.

 

Dziś, 25 stycznia 2022 Gmina Wińsko podpisała umowę z wykonawcą i inspektorem nadzoru na wywiercenie nowej studni w Węgrzcach.
Tym samy rozpoczynamy zadanie pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców Gminy Wińsko-etap I”.
Wykonawcą prac, który został wyłoniony w drodze przetargu, jest Bruno Zakład Studniarski Waldemar Kucab z Wrocławia.
Nowa studnia to zadanie, którego nie będzie widać, ponieważ jest pod ziemią, a jest kosztowne.
– Przez 7 lat sprawa zaopatrzenie gminy w wodę spędzała mi sen z powiek. Teraz ruszamy z odwiertem nowej studni, z której woda popłynie do domów naszych mieszkańców – mówi Jolanta Krysowata – Zielnica.
Już dziś, tuż po podpisaniu umowy wykonawca i inspektor nadzoru wyznaczyli miejsce, w którym prowadzony będzie odwiert.

Inwestycja jest finansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z którego Gmina Wińsko pozyskała na ten cel 1,3 mln zł.