Wójt Gminy Wińsko przypomina wszystkim mieszkańcom, że obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW w piecach domowych oraz na terenie nieruchomości.
W związku powyższym informujemy, że zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz.U.2023 poz.1587) spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne.
W myśl art. 191 – „Kto, wbrew przepisowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”.
Mandat do 500 zł
Grzywna do 5000 zł
Większością osób kieruje chęć zaoszczędzenia  na opłatach za wywóz odpadów. Opłaty za odbiór odpadów płacimy za ilość osób zdeklarowanych w danej nieruchomości a nie za tonaż oddawanych odpadów. Nikt nie zdaje sobie sprawy z tego, że w ten sposób tony odpadów zamiast na wysypiska trafiają do naszych płuc. Paląc śmieci, nie pozbywamy się ich na zawsze. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych a także opakowań po sokach, mleku odpadów z gumy, lakierowanego drewna, mebli.
Każdy przypadek, w którym ujawnione zostaną substancje pochodzące ze spalania odpadów przekazany zostanie Komendzie Powiatowej Policji w Wołowie, w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.