Jolanta Krysowata - Zielnica i Regina Hukiewicz z promesą dofinansowania

Wczorajszy dzień pokazał, że warto starać się o środki zewnętrzne.
Otrzymaliśmy środki na budowę wewnętrznego parkingu przy szkole dla rodziców najmłodszych dzieci, bezpiecznego przejścia dla pieszych z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej. Ale to nie wszystko. Otrzymaliśmy także n
ajwyższą możliwą do przyznania kwotę na renowację rowów należących do gminy, a położonych w Aleksandrowicach – mówi Jolanta Krysowata – Zielnica, Wójt Gminy Wińsko.
Środki na na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w 2021 roku pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.