Dolnośląski Kurator Oświaty Ewa Skrzywanek odwiedziła i zwiedziła szkołę w Wińsku. Rolę gospodarza i przewodnika pełniła Barbara Głowiszyn wice dyrektor naszej szkoły.
Pani Wójt Gminy Wińsko Jolanta Krysowata- Zielnica, zastępca wójta Monika Myrdzio, oraz Kierownik Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Alicja Kosińska-Pal informowały Panią Kurator o istniejącej bazie lokalowej, nowo powstałych inwestycjach i planach związanych z poszerzeniem oferty szkoły m.in. o Orlika i Skatepark. Pani Kurator chwaliła rozwiązania dotyczące szkolnej stołówki, gabinetu dentystycznego i świetlicy.