Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu wydało ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 185

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień: 2
Ważność: od godz. 12:07 dnia 14.12.2023 do godz. 18:00 dnia 15.12.2023
Obszar: rzeka Odra od Brzegu Dolnego do Głogowa (dolnośląskie)
Przebieg: Odrą środkową swobodnie płynącą będzie przemieszczało się wezbranie opadowo-roztopowe z kulminacjami w strefie wody wysokiej, lokalnie w Głogowie powyżej stanu ostrzegawczego.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%
Uwagi: Na przemieszczanie się wezbrania może mieć wpływ praca stopni wodnych.