OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE: 46

Ważne od 2024-02-07 08:51 do 2024-02-11 11:00
Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu
Ostrzeżenie hydrologiczne: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień: 2
Prawdopodobieństwo: 90%

Obszar: Kaczawa od Dunina (bez górnej Skorej) do ujścia, Odra od Ścinawy do Głogowa, Bóbr od Zb. Pilchowice do ujścia Kwisy, Bóbr od ujścia Kwisy do ujścia do Odry, Bóbr od Bobrzycy do ujścia (bez Kwisy i Czernej Wielkiej), Czerna Wielka, Nysa Łużycka od Zgorzelca do ujścia (dolnośląskie, lubuskie)
Przebieg: W związku z występującymi i prognozowanymi w najbliższych dniach opadami deszczu oraz spływem wód opadowych, przewidywane są wzrosty i wahania stanów wody w strefie wody wysokiej, odcinkami powyżej stanów ostrzegawczych. W Żaganiu na Czernej Wielkiej stan wody będzie powoli wzrastał powyżej stanu alarmowego. W zlewniach kontrolowanych istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach, a punktowo także alarmowych, zwłaszcza w Rzeszotarach i Bukownej na Czarnej Wodzie oraz Szprotawie na Szprotawie.

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE: 52

Ważne od: 2024-02-09 20:43 do: 2024-02-12 12:00

Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu
Ostrzeżenie hydrologiczne: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień: 2
Prawdopodobieństwo: 90%

Obszar: Odra od Brzegu Dolnego do ujścia Baryczy (dolnośląskie)
Przebieg: Na odcinku Odry środkowej od Brzegu Dolnego do ujścia Baryczy prognozowana jest dalsza tendencja wzrostowa stanów wody w strefie wody wysokiej. W Ścinawie stan wody będzie rósł powyżej stanu ostrzegawczego, w kolejnych dobach niewykluczone również przekroczenie stanu alarmowego.