Data i godzina wydania: 10.01.2024 – godz. 08:55
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

Zmiana ostrzeżenia Nr: 14 z dnia 10.01.2024
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień: 2

Ważność: od godz. 08:56 dnia 10.01.2024 do godz. 09:00 dnia 11.01.2024
Obszar: Nysa Kłodzka do Zb. Nysa, Nysa Kłodzka ze Ścinawką, Nysa Kłodzka od Ścinawki do Zb. Kozielno, Nysa Kłodzka od Zb. Kozielno do Zb. Nysa, Klikawa, Żydawka, Czermnica, Orlica (dolnośląskie, opolskie)
Przebieg: W związku z rozwijającymi się zjawiskami lodowymi na rzekach w zlewni Nysy Kłodzkiej przewidywane są lokalne wzrosty stanów wody, miejscami do i powyżej strefy stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%
Uwagi: Zmiana dotyczy przebiegu, obszaru i wysłużenia czasu obowiązywania ostrzeżenia.

 

Data i godzina wydania: 10.01.2024 – godz. 14:13
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 15
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień: 2

Ważność: od godz. 14:14 dnia 10.01.2024 do godz. 09:00 dnia 11.01.2024
Obszar: Zdoniowski Potok, Bóbr od Zb. Bukówka do Zb. Pilchowice, Bóbr do Zb. Pilchowice, Kwisa górna do Zb. Leśna, Ostrożnica, Izera (dolnośląskie)
Przebieg: W związku z sytuacją sprzyjającą rozwojowi zjawisk lodowych na rzekach w zlewniach górnego Bobru i Kwisy prognozuje się lokalne wahania i wzrosty stanów wody, w Barcinku w strefie powyżej stanu ostrzegawczego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%
Uwagi: Brak