Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu
Czas wydania: 08.01.2024 10:33
ZMIANA OSTRZEŻENIA: 8
Ważne: od 08.01.2024 10:34 do 10.01.2024 10:00

Ostrzeżenie hydrologiczne: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych
Stopień: 3
Prawdopodobieństwo: 90%
Obszar: Odra od ujścia Baryczy do ujścia Bobru (dolnośląskie, lubuskie)
Przebieg: Stan wody Odry środkowej swobodnie płynącej będzie nadal podnosił się: w Nowej Soli powyżej stanu ostrzegawczego, w Cigacicach i Nietkowie powyżej stanu alarmowego. W Głogowie stan wody będzie miał początkowo przebieg wyrównany, a następnie zacznie stopniowo opadać w strefie powyżej stanu alarmowego.
Uwagi: Zmiana dotyczy przebiegu zjawisku i wydłużenia czasu obowiązywania ostrzeżenia.