Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Regionalny we Wrocławiu, zaprasza do udziału w Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.

Konkurs jest skierowany dla dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Termin nadsyłania prac upływa 15 marca 2022 r.

Szczegółowe informacje i Regulamin Konkursu zamieszczone zostały na stronie internetowej www.krus.gov.pl

 

Plakat promujący konkurs na rymowankę.