Wójt Gminy Wińsko ogłasza nabory na wolne stanowiska
Dyrektorka Szkoły Podstawowej w Wińsku oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Adama de Garnier w Głębowicach

 

Załączniki:

Zarządzenie nr 649_KONKURS_SPW

Zarządzenie_NR_650_Konkurs_SPG