Plakat informujący o konieczności złożenia deklaracji

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel/zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW (np. piec itp.), jest zobowiązany do zadeklarowania, jakie źródło ciepła jest używane w budynku mieszkalnym i niemieszkalnym (w tym letniskowym).

Deklarację można złożyć:

  • elektronicznie – z użyciem profilu zaufanego/dowodu elektronicznego poprzez stronę internetową: www.zone.gunb.gov.pl;
  • w wersji papierowej – listownie lub osobiście w Urzędzie Gminy Wińsko, Pl. Wolności 2, w Biurze Obsługi Klienta (druk jest załączony do ogłoszenia, a także dostępny na miejscu).

W przypadku źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. czas na złożenie deklaracji wynosi 12 miesięcy, natomiast dla źródeł nowych  – 14 dni. Celem zbierania danych jest utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), na podstawie której będzie możliwe planowanie działań związanych z poprawą jakości powietrza. Więcej informacji znajdą Państwo w dołączonym informatorze lub na stronie https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Pliki do pobrania:

CEEB-dla-wlaścicieli-i-zarządców (DOCX, 3MB)
Formularz – A Budynki i lokale mieszkalne (PDF, 230KB)
Formularz – B Budynki-niemieszkalne (DOCX,  91KB)
Klauzula RODO (PDF, 586KB)